محورهای کنفرانس

محورهای مورد علاقه‌ی این کنفرانس شامل موارد زیر (و البته محدود نشده به این فهرست) می‌باشد:

 • بینایی کامپیوتری سه-بعدی
 • بازشناسی فعالیت‌ها
 • پردازش تصاویر بیومدیکال/ پزشکی
 • فشرده‌سازی و نهان‌نگاری تصاویر
 • پردازش تصاویر رنگی
 • داده‌کاوی بر روی داده‌های تصویری و ویدئویی
 • تحلیل و پیگرد حرکت
 • تصویربرداری استریو و هندسه‌ی چند دوربینی
 • بافت، شکل و رنگ
 • تکنیک‌های یادگیری ماشینی در بینایی کامپیوتری
 • یادگیری عمیق در بینایی کامپیوتری
 • معماری‌های پردازش تصویر و بینایی کامپیوتری
 • پردازش تصویر کوانتومی
 • سایر موضوعات مرتبط