اهداف کنفرانس

  • ایجاد محیطی برای طرح و ارائه‌ی آخرین یافته‌ها در حوزه‌ی بینایی ماشین و پردازش تصویر
  • آشنایی پژوهشگران و متخصصین این حوزه با یکدیگر و مباحثه و تبادل نظر
  • فراهم شدن محیطی برای آشنایی دانشجویان و علاقه‌مندان با متخصصان این حوزه و موضوعات به‌روز این زمینه
  • گسترش زمینه‌های پژوهشی مربوط به این حوزه از طریق بسط شبکه‌ی محققان
  • گسترش رابطه‌ی صنعت، بازار و جامعه با دانشگاه از طریق طرح زمینه‌های کاربردی مرتبط و حضور شرکت‌ها و نهادهای مرتبط در کارگاه‌ها و نمایشگاه‌های جانبی کنفرانس
  • گسترش تعاملات بین‌المللی در حوزه‌ی بینایی کامپیوتری و پردازش تصویر