با استعانت از درگاه خداوند سبحان، پس از ده دوره برگزاری موفق کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران، یازدهمین دوره ملی این کنفرانس و اولین دوره بین‌المللی این کنفرانس توسط دانشکده مهندسی پردیس فارابی دانشگاه تهران و انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران در 30 بهمن و 1 اسفند 1398 برگزار خواهد شد. هدف اصلی از برگزاری این کنفرانس ایجاد محیطی مناسب جهت تبادل نظر و ارائه آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران و دست‌اندرکاران در زمینه بینایی ماشین و پردازش تصویر می‌باشد. کمیته علمی کنفرانس از کلیه پژوهشگران، صاحب‌نظران و متخصصان دعوت می‌نماید که آخرین دستاوردهای خود را طبق تاریخ‌های اعلام شده به کنفرانس ارسال نمایند. مقالات ارسالی بایستی از کیفیت مطلوب برخوردار بوده و در مجلات و کنفرانس‌های دیگر ارائه نشده باشند.