کاربرد اسکن سه بعدی بدن در ارزیابی ظاهر لباس
Paper ID : 1014-MVIP2020
Authors:
Vajiha Mozafary *, Pedram Peivandi
Yazd University
Abstract:
اگر لباس متناسب با بدن فرد نباشد موجب نارضایتی مصرف کننده خواهد شد. با پیشرفت تکنولوژی، اسکنرهای سه بعدی برای تهیه شکل و اندازه بدن و در نتیجه مدل سه بعدی در عرض مدت کوتاه، توسعه یافته‌اند. این تکنولوژی در حال حاضر برای حل مسئله تناسب استفاده شده است با توجه به اینکه تقاضا برای داشتن لباس متناسب با بدن روز به روز در حال افزایش است، بنابراین تکنولوژی اسکن سه‌بعدی بدن می‌تواند به عنوان یک پل ارتباطی بین طراحی و تولید لباس باشد.هدف از این مقاله ارائه یک تکنیک برای ارزیابی ظاهر لباس از طریق میزان چین و چروک لباس با استفاده از دوربین‌های سنجش عمق می‌باشد. بدین منظور ابتدا با استفاده از یک دوربین سنجش عمق مدل سه بعدی 20 زن در رده‌های سنی 20 تا 40 سال که سه نوع مختلف لباس پوشیده‌اند تهیه شد. سپس خطوط کانتور بر روی مدل سه بعدی در قسمت بالاتنه استخراج گردید. تکنیکی جهت مقایسه میزان چین و چروک در قسمت‌های مختلف لباس ارائه شد. نتایج نشان داد این تکنیک می‌تواند با دقت 90 درصد معیاری در جهت ارزیابی ظاهر لباس و میزان متناسب بودن آن با فرد باشد.
Keywords:
ارزیابی ظاهر لباس، اسکن سه بعدی بدن، خطوط کانتور، چین و چروک
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)