تشخیص اهداف کوچک در یک تصویر مادون قرمز با جداسازی ماتریس‌های مرتبه پایین و اسپارس
Paper ID : 1046-MVIP2020
Authors:
Amir Poursadegh *1, احسان قاسمی2
1دانشگاه شهید بهشتی
2دانشگاه امام حسین (ع)
Abstract:
شناسایی اهداف هوایی از مهم‌ترین حوزه‌های تحقیق در کاربردهای دفاعی است. استفاده از سنسورهای تصویربرداری به دلیل پسیو بودن از امن‌ترین روش‌ها در این حوزه می‌باشد. آشکارسازهای مادون قرمز به دلیل کاربرد در روز و شب و همین‌طور عملکرد بهتر در فضای دود و مه و گرد و غبار کارائی بیشتری دارند. به علت فاصله زیاد اهداف نسبت به آشکارساز، در اکثر مواقع تصویر هدف بسیار کوچک خواهد بود که گاها طول تصویر هدف با توجه به تنظیم میدان دید دوربین بین 5 تا 30 پیکسل می‌باشد. علاوه بر این در طی آشکارسازی در طول روز، وجود ابرهای بزرگ وکوچک و انعکاس تابش خورشید در آن‌ها باعث ایجاد پیچیدگی در پس زمینه تصویر می‌گردد. لذا می‌توان گفت که در بسیاری از موارد اطلاعات شکلی هدف بسیار محدود و نسبت سیگنال به نویز تصویر، پایین می‌باشد. در این پژوهش ابتدا با قطعه‌بندی تصویر یک تصویر جدید از روی تصویر اصلی ساخته می‌شود. سپس نشان داده می‌شود که ماتریس قطعات پس‌زمینه یک ماتریس از مرتبه پایین و ماتریس قطعات هدف یک ماتریس اسپارس است و جداسازی این دو ماتریس به ما هدف را خواهد داد. جداسازی این دو ماتریس از هم با حل یک مسئله بهینه‌سازی محقق می‌شود.
Keywords:
تشخیص اهداف کوچک، تصویر مادون قرمز، ماتریس اسپارس ، ماتریس مرتبه پایین
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)